• SINTEF leverte i mars 2013 en rapport til Avinor om mulighetene for å produsere biodrivstoff til fly, skriver artikkelforfatteren. Flytrafikken er sannsynligvis den transportformen som vil være mest avhengig av et flytende og energitett drivstoff. FOTO: SCANPIX

Noe å lære av Kodak?

I november stod det en liten notis i den danske avisen Berlingske om Novozymes A/S som hadde inngått en avtale med M&G Chemicals.