• Vil vi fortsatt evne å se at vår urbane hverdag tilføres livskvalitet ut fra vissheten om at det er elg i skogene nord for Kristiansand og at det tidvis svømmer spekkhoggere (jada, det er helt sant) utenfor Flekkerøy? spør artikkelforfatteren. FOTO: Kjartan Bjelland

Et naturlig valg?

Det er vi, som forvalter vårt land i dag, som må bli enig med oss selv om vi også i fremtiden ønsker at Norge kan assosieres med vakker, ubebygd, stille natur. Vi har jo fortsatt litt igjen av den.