Ukraina på randen

Situasjonen i Ukraina er dramatisk. Myndighetene har hovedansvaret for å forhindre enda mer vold og en splittelse av landet.