Klatting satt i system

For oss som bruker veien mellom Søgne og Kristiansand ofte, er utbedringen av E39 kjekk. Men for samfunnet kan den bli et skrekkens eksempel på mislykket veibygging.