Vern av myke trafikanter

Odderhei Velforening ser med bekymring på trafikkforholdene langs Dvergsnesveien og de planlagte utbyggingene ved Korsvikfjorden.