Stor seier for jordvernet

Forrige uke ble et samlet Storting enig om at det skal utarbeides en jordvernstrategi.