Lærerutdanningene vil ikke tjene på fusjon

I salgsfremstøtene for fusjonen med Høgskolen i Telemark (HiT) kan det se ut som om det vil gagne lærerutdanningene ved de to institusjonene å fusjonere.