Det må sannelig stå dårlig til med norsk fødselsstatistikk, når Huitfeldt engasjerer seg. Hun mente løsningen var mer fedrepermisjon, hvilket jeg mener er tull.

Det er mange grunner til at norske kvinner velger ikke å få barn. Kanskje vil de vente til de er i et trygt forhold, fullføre utdannelsen først, ha økonomi og bolig på plass og slippe å ødelegge karrieren ved å få barn på et uheldig tidspunkt.

Biologisk fruktbarhet

Med dagens normer og forventninger til kvinner, er det veldig få år hvor det passer å få barn, og den gjennomsnittlige førstegangsfødende er 30 år. Den biologiske fruktbarheten avtar jevnt fra begynnelsen av 20-årene, og stadig flere kvinner har vanskeligheter med å få barn når de føler seg klare.

Hvem kjenner vel ikke noen supre mennesker i vennekrets eller familie som ønsker å få barn, men hvor lykken uteblir? Mange går gjennom store følelsesmessige og kroppslige påkjenninger med hormonkurer, prøverør, utenlandsturer, store økonomiske kostnader, spontanaborter, skuffelser og påkjenninger i parforholdet.

Det tar 6-7 år å adoptere fra utlandet (2013). Mange blir skremt fra å søke eller gir opp underveis, fordi det tar tid eller fordi de passerer aldersgrensen mens de står i kø. Dette er ikke et midlertidig problem, men skyldes at store adoptivland nå heller prøver å finne nye familier nasjonalt.

Ufrivillig barnløse

Hvordan hjelpe de ufrivillig barnløse? I 2014 ble det født 59.100 barn i Norge (SSB). Samme år ble det abortert 14.061. Mens bare fem barn ble adoptert innenlands! Dette kan tyde på at muligheten for adopsjon underkommuniseres. Abort har forrang i samtalen med helsestasjonen, i brosjyremateriell, i lovverket og i nordmenns tankegang.

Her ligger det et potensial. Det er ikke utenkelig at noen av de ca. 14.000 som tar abort, kunne tenkt seg å gi bort barnet til noen som de valgte selv, noen som lengtet og hadde alt på plass. Særlig siden det i gruppen på 14.061 som tok abort i fjor, finnes en gruppe på 1819 kvinner som ønsket å ta abort, men som ikke fikk det innvilget (for sent mm). Dette er ikke ment som et angrep på fri abort, men som en støtte til de som sliter med barnløshet.

Det er belastende å gå gjennom et svangerskap. Men det er vel ikke mer moralsk at fattige kvinner i India gjør det samme, ikke av ideelle grunner, men for å overleve og skaffe mat til sin familie?