Applauderte for kabel nummer fire

Så sto vi der på den snøbare grus i Tresse for å bivåne det offisielle parallell kjørte startskudd for markering av åpningen av undersjøisk kabel nr 4 mellom Kristiansand i Norge og Bulbjerg i Danmark.