Trygge veier for alle?

De bostedsløse har fått tak over hodet i nye boliger i Bjørndalen, rett før Hamresanden. Det er jo veldig flott, men hvorfor i all verden er der ikke bygget gang— og sykkelvei fra disse boligene til nærmeste busstopp?