• 400.000 nordmenn har allerede åpnet en digital postkasse i Postens Digipost. Når det offentlige, med NAV i spissen, nå starter å sende post digitalt, vil overgangen skyte fart, skriver artikkelforfatteren. FOTO: digipost.no

Posten i fremtiden

2015 blir året post digitaliseres. Flere og flere velger digitale løsninger.