Byen trenger et oppegående FTL. Den trenger dialogen mellom ulike grupper. Vi trenger dialogen innad i kirken og mellom kirkesamfunn. Likedan i nabolag og på arbeidsplasser, skriver artikkelforfatteren. Byen trenger et oppegående FTL. Den trenger dialogen mellom ulike grupper. Vi trenger dialogen innad i kirken og mellom kirkesamfunn. Likedan i nabolag og på arbeidsplasser, skriver artikkelforfatteren. Foto: Tormod Flem Vegge, arkivfoto

Fra fordømmelse til dialog