• Byen trenger et oppegående FTL. Den trenger dialogen mellom ulike grupper. Vi trenger dialogen innad i kirken og mellom kirkesamfunn. Likedan i nabolag og på arbeidsplasser, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Tormod Flem Vegge, arkivfoto

Fra fordømmelse til dialog

Som representant for Den norske kirke, representerer jeg majoritetskirken i Norge.