• Borerigger, produksjonsskip og mye mer som har med offshore oljefremstilling å gjøre, ligger i opplag så lenge oljeprisen ikke stiger til nivåer som rettferdiggjør investeringer og drift.

Leder: Oljeprisen - igjen

At nordamerikansk skiferolje fortsetter å presse oljeprisen, forlenger pinen for Node-bedriftene.