Svartebørssalg

Kulturminister Trond Giske vil ha lovforbud mot svartebørssalg av billetter til kultur— og idrettsarrangementer. Han har vår fulle støtte i bestrebelsene på å komme dette uvesenet til livs.