Bredere veier

Statens vegvesen ønsker nå et nasjonalt løft for å bygge flere midtdelere. Målet er å få ned antall møteulykker i trafikken.