Uhellige allianser

Det er lite som opprører vanlige velgere mer enn å oppdage at det parti de stemte på ved valget inngår allianser med partier de ikke har ønsket kommer til makten.