• Tangens gave, gitt uten andre føringer enn å styrke kunsthåndverket, har derfor gitt oss en unik mulighet til å foreta viktige innkjøp til beste for publikum, og å tenke grundig igjennom selve prosessen, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Kjartan Bjelland, arkivfoto

Hvordan bygge en samling?

En viktig oppgave for et kunstmuseum er å bygge opp en samling for å bevare og formidle kunsthistorien.