De vanskelige sakene

Seksuelle overgrep må tas på alvor enten det skjer i kristne miljøer eller andre miljøer.