For mange drop outs

Ferske tall fra Vest-Agder viser at 78 ungdommer sluttet ved de videregående skolene i høst. Det er en liten nedgang i forhold til tidligere år, men likevel for mange.