Å lide for skjønnheten

Når elevene på en ungdomsskole i Kristiansand vet mer om barbiedop enn legene, er det grunn til å bli bekymret.