Sterk markering

Den nye rødgrønne regjeringen skal om ikke lenge ta stilling til EUs datalagringsdirektiv.