Ungt engasjement

Elever fra seks grunnskoler i Randesund har engasjert seg i arbeidet med den nye kommunedelplanen for Kristiansand.