Profeter i samtiden

Forestillingen om at Gud henvender seg direkte til enkeltpersoner med personlige budskap som er skjult for alle andre, er problematisk.