Midlertidig arbeidskraft uten midlertidig ansatte

På grunn av det svingende behovet for arbeidskraft og kompetanse på ulike arbeidsplasser i regionen, vil det være behov for en fleksibilitet i arbeidsstyrken som gjør det mulig å flytte arbeidskraft og kompetanse raskt.