I Norge har vi i underkant av 4.500 barn og ungdom i omsorgssenter eller på asylmottak. I Vest -Agder satt det 484 barn og unge under 18 år i asylmottak i desember 2016, skriver Røde Kors. I Norge har vi i underkant av 4.500 barn og ungdom i omsorgssenter eller på asylmottak. I Vest -Agder satt det 484 barn og unge under 18 år i asylmottak i desember 2016, skriver Røde Kors. Foto: Bjelland, Kjartan

Vi svikter de mest sårbare