Forskjeller i skolen

De folkevalgte bør vokte seg vel for kun å fokusere på sammenslåing som det eneste middelet for å bøte på situasjonen.