Spørsmål til Mjelde

Bør han ikke Mathisen brukes lengre fremme?