Uklokt av fagdirektøren

Sykehusstriden blusser opp igjen.