Leve Randøyane!

Bystyret viser ofte stor velvilje med tilskudd til kystkultur i form av maritime og museale tiltak.