Godt spørsmål, dårlig svar

Om Grimstad-ordføreren og barnehagepolitikk