• KLIMAGASSUTSLIPP: Venstre har som mål å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2020, skriver artikkelforfatteren, og mener dette er mulig. FOTO: SCABPIX

Stem grønt, stem Venstre

Tilsvar Torgrim Olsen, MDG