Barn som forstyrrer

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt som et folkehelseproblem.