Unge uføre

Lørdag 30. november hadde avisen Vårt Land en artikkel med overskriften: "Skammer seg over trygden".