• Når vi får økt produksjon, er det avgjørende å koble oss til nye markeder for å få avsetning på den kraften vi ikke bruker selv, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra Vatnedalsdammen, øverst i Setesdal. FOTO: ARKIV

En nødvendig energidugnad

Agder Energi arbeider hardt for å tilpasse seg en fremtid som byr på store utfordringer, og hvor lite kommer av seg selv. Effektivisering, samarbeidsprosjekter og politisk dialog om å endre rammevilkårene er blant våre virkemidler.