Til Tyskland for freden?

Major (P) Harry M. Nyhuus har en fin og opplysende artikkel (fredag 29. november) om betydningen av opplegget med bruk av vår Tysklandsbrigade i fredens tjeneste.