Skal urett ties i hjel?

Vi synes det er beklagelig at Strømmestiftelsen ikke viser vilje til egengransking.