• Sammenlignet med vannkraft er vindkraft en svært kostbar og arealkrevende form for kraftproduksjon, skriver artikkelforfatteren. Kostnaden ved vindkraft er typisk omlag 60 øre per kWh, eller mer enn det dobbelte av kostnadene ved ny vannkraft. FOTO: SCANPIX

Elsertifikater – unyttig og kostbart klimatiltak

Norge som EUs «grønne batteri» dreier seg i liten grad om å bistå EU og redde klodens klima, men om å maksimere profitten for våre energiverk og dets eiere.