Kontantstøtten i politisk sentrum

Det er valgfrihet til barnefamilier som er hovedargumentet for kontantstøtten.