Lokal klimautfordring

Satsinga på grøn transport i NTP er ei oppfølging av klimaforliket.