Trang til å beskytte?

De ærlige sultne og fattige får det verre.