Diskriminering i arbeidslivet

EU sier at arbeidstakere ikke skal diskrimineres på grunn av alder når det gjelder å søke arbeid. Dette har ikke Norge tatt hensyn til.