Svar på åpent brev

Send innspillene deres til kommunen innen utløp av høringsfristen.