• BYRÅKRATI: Skolebyråkratiet tar tiden bort fra lærerens kjerneoppgaver, hevder artikkelforfatteren. Skal vi kutte i byråkratiet, må vi også sette konkrete mål, og unødvendig skolebyråkrati må fjernes. FOTO: SCANPIX

Tid til å være lærer?

Lærere skal være lærere – ikke alt mulig annet.