• HAUGE OG CUBA: Artikkelforfatteren påpeker Jens Christian Hauges rolle under en leveranse av norsk ammunisjon til Cuba, samtidig med den cubanske revolusjonen. På bildet undertegner Hauge (t.v.) en offshore-kontrakt på vegne av den norske stat i den tyske byen Heidelberg. FOTO: SCANPIX

Typisk norsk?

I sommer signerte Norge Arms Trade Treaty, FNs internasjonale våpenhandelsavtale, som skal forhindre våpensalg til land mistenkt for å begå menneskerettsbrudd. Det er et skritt i riktig retning. Uetisk våpeneksport er nemlig en del av vår historie.