Mislykket i Afghanistan?

Det er for enkelt å si at Norge og verdenssamfunnet har feilet.