Årets sørlandskjendis

Svar til Baste Daltveits innlegg onsdag 18. desember.