Kommentar til "hjertesukket"

Innlegg om matsikkerhet bør være forbeholdt næringsmiddelkjemikere og toksikologer og ikke overleger for fysikalsk medisin.