Soga om Olav den heilage

Vi skapar det vi treng enten det er fysiske eller åndelege ting.