Trivsel på Slettheia

Vi skal ikke undervurdere betydningen av det som beboere i bydelen gir uttrykk for i alle de reportasjene vi har skrevet om dette temaet. Nemlig at de trives svært godt.